Narodowe czytanie 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach po raz kolejny aktywnie włączyła się
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tym razem czytanie utworu wybranego przez parę prezydencką , odbywało się  w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie. Dzięki przychylności Pani Barbary Bieleckiej dyrektora szkoły oraz ogromnemu zaangażowaniu całej  społeczności szkolnej, mieliśmy zaszczyt tam  gościć. Przez ostatnie 12 lat wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest wskazana na ten rok  powieść „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem,  jednocześnie intensywna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Mieliśmy przyjemność na chwilę spotkać  się z rodzinami:  Bohatyrowiczów, Korczyńskich
i innymi ciekawymi postaciami. Odkrywaliśmy  kolejny raz atmosferę tego dzieła , przebogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnieliśmy  sobie wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca  we wspomnieniach bohaterów jak również w żywej legendzie, stając się  symbolem
i fundamentem narodowej pamięci . Wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej zaszczycili swoją obecnością dostojni goście , którzy także odczytali wybrane fragmenty byli nimi: Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach, Wójt gminy Dwikozy,  Iwona Korczyńska – Sapielak Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach,  Waldemar Maruszczak  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola Gierlachowie , Sławomir Gągorowski przedstawiciel Rady Rodziców a także Bibliotekarze z terenu gminy Dwikozy. Lektorzy  zachwycili   świetną interpretacją  czytanych fragmentów dzieła a  zebrana publiczność miała okazję do wielu wzruszeń. Na zakończenie podniosłą  atmosferę spotkania dopełnił słodki poczęstunek, wzbogacony dyskusjami, ciekawymi wspomnieniami i osobistymi refleksjami uczestników.  Na uwagę zasługiwała  także doskonała scenografia oraz  kreacje uczniów , którzy wcielali się w kolejne postaci głównych bohaterów. Wszystko to zostało ubogacone zgromadzeniem wielu oryginalnych  rekwizytów i zaopatrzone oprawą muzyczną.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do wspólnego czytania , stworzyć wspaniałą atmosferę a  zarazem stać się częścią naszego wydarzenia.

Dorota Binek

Zaszufladkowano do kategorii Kronika

Konkurs plastyczny „ Doskonały Tort Urodzinowy”    

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach aktywnie uczestniczy
w działaniach podjętych przez Przedszkole Samorządowe w Dwikozach , dotyczących  realizacji „Programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było „głośne czytanie” na które wybrano  bajkę Katy Hudson pt.:„ Za doskonały tort Urodzinowy”.  Bajka , tak bardzo podobała się dzieciom , że jej tytuł i akcję wybrano jako  temat konkursu plastycznego . W konkursie uczestniczyła bardzo duża grupa przedszkolaków, czego efektem były wystawy zgromadzonych prac zorganizowane
w siedzibach biblioteki oraz przedszkola. Potencjał i kreatywność przedszkolaków zaskoczyła samych organizatorów, dlatego też przed komisją stanęło spore wyzwanie, aby wyłonić najlepsze prace. Finał współpracy obu jednostek to spotkanie autorskie  z Panią Katarzyną Kędzięrską – bajkopisarką i malarką oraz jej maskotką Tosią . Pełną ciepła i wzruszeń wizytę ,wzbogaconą czytaniem wierszy, zakończono ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego oraz rozdaniem nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom.

  Dziękujemy Pani Dyrektor oraz całej Społeczności Przedszkola Samorządowego
w Dwikozach za wspaniałe chwile , gratulujemy wysokiego poziomu prac konkursowych  a wszystkim uczestnikom życzymy kolejnych sukcesów.

Dorota Binek

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 zestawy komputerowe. Koszt ogółem zadania wynosił 11 994,00zł, z tego 10 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29.09.2022 w Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. W magiczny świat literatury dziecięcej przenieśliśmy się dzięki lekturze bajki Katy Hudson pt „Za wspaniały tort urodzinowy”.

Po lekturze bajki ogłoszono konkurs plastyczny