Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych i informacja o plikach cookie

KLAUZULA INFORMACYJNA
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DWIKOZACH

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
Krasoń Kamil
tel.: (15) 831 18 15
e-mail: iod@dwikozy.gmina.pl
adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizowania uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574), w tym do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, tj. udostępniania materiałów bibliotecznych, wypożyczania książek, czasopism i innych dokumentów poza Bibliotekę.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. (art. 6 ust.1 lit. c RODO)
b) zgoda czytelnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców
– Urząd Gminy Dwikozy,
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki,
– operatorzy pocztowi i kurierzy,
– inne organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat liczony od daty ostatniego zwrotu przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub korzystania z usług Biblioteki albo uregulowania należności pieniężnych – w zależności od tego, co nastąpi najpóźniej.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania nieprawidłowych danych,
– żądania usunięcia danych,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przenoszenia dostarczonych danych na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody
Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie – dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody.

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Dane osobowe czytelników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

*************************************************************************************

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.gbp.dwikozy.gmina.pl administrator nie wyklucza stosowania tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.gbp.dwikozy.gmina.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach serwisu internetowego www.gbp.dwikozy.gmina.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.gbp.dwikozy.gmina.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.gbp.dwikozy.gmina.pl a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari