Narodowe czytanie 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach po raz kolejny aktywnie włączyła się
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tym razem czytanie utworu wybranego przez parę prezydencką , odbywało się  w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie. Dzięki przychylności Pani Barbary Bieleckiej dyrektora szkoły oraz ogromnemu zaangażowaniu całej  społeczności szkolnej, mieliśmy zaszczyt tam  gościć. Przez ostatnie 12 lat wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Jednym z nich jest wskazana na ten rok  powieść „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem,  jednocześnie intensywna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Mieliśmy przyjemność na chwilę spotkać  się z rodzinami:  Bohatyrowiczów, Korczyńskich
i innymi ciekawymi postaciami. Odkrywaliśmy  kolejny raz atmosferę tego dzieła , przebogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnieliśmy  sobie wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca  we wspomnieniach bohaterów jak również w żywej legendzie, stając się  symbolem
i fundamentem narodowej pamięci . Wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej zaszczycili swoją obecnością dostojni goście , którzy także odczytali wybrane fragmenty byli nimi: Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach, Wójt gminy Dwikozy,  Iwona Korczyńska – Sapielak Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach,  Waldemar Maruszczak  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola Gierlachowie , Sławomir Gągorowski przedstawiciel Rady Rodziców a także Bibliotekarze z terenu gminy Dwikozy. Lektorzy  zachwycili   świetną interpretacją  czytanych fragmentów dzieła a  zebrana publiczność miała okazję do wielu wzruszeń. Na zakończenie podniosłą  atmosferę spotkania dopełnił słodki poczęstunek, wzbogacony dyskusjami, ciekawymi wspomnieniami i osobistymi refleksjami uczestników.  Na uwagę zasługiwała  także doskonała scenografia oraz  kreacje uczniów , którzy wcielali się w kolejne postaci głównych bohaterów. Wszystko to zostało ubogacone zgromadzeniem wielu oryginalnych  rekwizytów i zaopatrzone oprawą muzyczną.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do wspólnego czytania , stworzyć wspaniałą atmosferę a  zarazem stać się częścią naszego wydarzenia.

Dorota Binek