Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 zestawy komputerowe. Koszt ogółem zadania wynosił 11 994,00zł, z tego 10 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.