Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Czy książka to Twój ceniony przyjaciel a czytanie to Twoja pasja ?
POKAŻ TO!!! Weź udział w konkursie fotograficznym „Selfie z książką”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach

zaprasza uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Dwikozy do wzięcia udziału w I edycji konkursu fotograficznego pt.:

„Selfie z książką”

Zdjęcie powinno być wykonane z Waszą ulubioną książką lub książką ostatnio przeczytaną , która jest godna polecenia .
Uruchomcie swoją wyobraźnię i fantazję !
ponieważ sposób w jaki będzie wykonane zdjęcie i jakie okoliczności będą temu towarzyszyć pozostawiamy Waszej inwencji, oryginalności oraz kreatywności.
Prace należy przesłać do dnia 21.04. 2022 r. na adres gbp@dwikozy.gmina.pl dodając
w tytule : konkurs fotograficzny „Selfie z książką”

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone
i zaprezentowane w formie wystawy .

Regulamin konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach.
2. Celem konkursu jest:
-rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
-rozwijanie wyobraźni ,
-podniesienie poziomu czytelnictwa
-odkrywanie, rozwijanie talentów artystycznych.
3. Zasady:
-konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dwikozy,
-każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę fotograficzną,
-praca powinna być opatrzona informacją zawierającą dane: tytuł książki, imię
i nazwisko autora , adres zamieszkania,
-rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidywane jest na 21 czerwca 2022 roku.
O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.
4. Kryteria oceny:
-oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu,
-walory estetyczne zdjęcia;
-zgodność z tematyką konkursu;
-najciekawsze prace będą przedstawione na wystawie w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach a także opublikowane na stronie internetowej biblioteki,
-prace zakwalifikowane do prezentacji przechodzą na własność organizatora.

Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków zasad konkursu.

Załącznik do pobrania:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY