Narodowe Czytanie

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.”
                                                      Kartezjusz

W 2021roku przypada 10 jubileuszowa edycja „Narodowego czytania”. Ogromnym sukcesem zainicjowanej w 2012 roku akcji okazało się niesłabnące zainteresowanie oraz
rosnąca chęć aby się przyłączyć  i w pełni  uczestniczyć w lekturze, zatrzymać się na chwilę , poczytać lub choćby posłuchać . Czytanie”  uznano   jako reprezentatywną formę kontaktu z kulturą poprzez obcowanie z klasyką literatury polskiej a co za tym idzie wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków.  W bieżącym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej ” Gabrieli Zapolskiej. Jest to utwór wyjątkowy, nazwany tragifarsą kołtuńską, odsłaniający hipokryzję, zakłamanie, podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych kryjących się pod maską poprawności i cnotliwości .
Dramat – tragi farsa zapisany w trzech aktach dał możliwość wystawienia go jako spektaklu  teatralnego. Przedstawienie zorganizowano tym razem w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściowie. Przy dużym zaangażowaniu wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach, nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Mściowie, seniorów z Klubu Seniora w Nowym Kamieniu oraz mieszkańców. Jako organizatorzy staraliśmy się podejść do zadania z dużym profesjonalizmem, adaptując scenę tamtejszej świetlicy wiejskiej stworzyliśmy niezapomniany spektakl w wyjątkowej obsadzie:
Aniela Dulska – tytułowa pani Dulska – Ilona Bujak  – bibliotekarka Filii bibliotecznej
w Mściowie.
Felicjan Dulski – mąż Dulskiej –  Krzysztof  Rymaniak -Prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w  Mściowie.
Zbyszko – syn Dulskich – Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy.
Hesia i Mela – córki Anieli i Felicjana – Małgorzata Sitarska i Renata Szczotkowska nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Mściowie.
Hanka – służąca w domu Dulskich- Ewa Dajas – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawa II w Mściowie.
Juliasiewiczowa – radczyni, krewna Dulskiej – Iwona Korczyńska – Sapielak Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych  jednocześnie Radna Powiatowa.
Tadrachowa – matka chrzestna Hanki – Zofia Sułek- członkini „Klubu Seniora”
w Nowym Kamieniu.
Reżyseria, scenografia i obsłoga –  bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dwikozach wraz z Filiami bibliotecznymi.
Recenzje po spektaklu były bardzo pozytywne dając  nadzieję na ponowne takie spotkanie podczas organizacji kolejnej edycji „Narodowego Czytania”.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do wspólnego czytania , stworzyć wspaniałą atmosferę a  jednocześnie stać się częścią naszego wydarzenia.

Dorota Binek