Zasady udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach

Zasady udostępniania zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.

  1. Biblioteka udostępnia zbiory, a także przyjmuje zwroty zbiorów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
  2. Czytelnicy nie będą wpuszczani na teren biblioteki – brak możliwości użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
  3. Czytelnik będzie zgłaszał telefonicznie chęć wypożyczenia oraz zwrotu książek, umówiona zostanie wizyta na konkretną godzinę.
  4. Zwrot wypożyczonych zbiorów i ich wypożyczenie odbywają się wyłącznie w wyznaczonym miejscu.
  5. Rezerwacja jest możliwa telefonicznie pod nr. 15 83 11 815.
  6. Zarezerwować można wyłącznie zbiory dostępne w bibliotece. Nie można rezerwować zbiorów wypożyczonych oraz objętych kwarantanną.
  7. Od dnia 30.11.2020 r. czynne będą również filie GBP Dwikozy w Gałkowicach, Garbowie, Mściowie i Słupczy.

POWYŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 30.11.2020
DO ODWOŁANIA